Türk-İslam Birliği
BU YÜZYIL "TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ"NİN HAKİMİYET YÜZYILI OLACAKTIR

Bu muhteşem medeniyet dünyaya güzellik, estetik, zenginlik ve adalet getirecektir...

Türk-İslam Alemi'nin birlik ve beraberliği, tüm insanlığın refahı, huzuru ve çekilen acıların yok olması için, mutlaka gereklidir. Vicdan sahibi olan her kişinin bu birliğe katkıda bulunması gerekir.

"Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır." (Nur Suresi 55)


"Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da: 'Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır' diye yazdık." (Enbiya Suresi, 105)


Türk-İslam Birliği bu yüzyılın müjdesidir. Zamanı gelmiş, şartları olgunlaşmıştır. Bu büyük ihtişam, bütün dünyanın huzuruna, sevincine, rahatlığına ve refahına sebep olacaktır. Türk Milleti, Türk Devleti, milli, üniter yapısı içerisinde bu güzel liderliğe ehil ve layıktır.